Ў ќ — “   » Ќ — №   ј   ћ ≤ — №   ј   – ј ƒ ј 
   √оловна стор≥нка | ћ≥ська влада | ћ≥сто ≥ громада| Ќормативно-правова д≥¤льн≥сть | Ќав≥гатор по м≥сту | ≈лектронна приймальн¤ |  арта сайту | ѕосиланн¤
41100 м. Ўостка —умська область вул. Ћен≥на, 14

 атегорiњ
 —айт  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни
 —айт ¬ерховноњ –ади ”крањни
—айт ѕрезидента ”крањни
 —айт —умськоњ обласноњ ради
—айт —умськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ
≈лектронний ур¤д —умщини
ћ≥ська рада-—екретар м≥ськоњ ради
Ћ≥ткевич ¬≥ра ћихайл≥вна


ѕќ¬Ќќ¬ј∆≈ЌЌя —≈ –≈“ј–я ћ≤—№ ќѓ –јƒ»


—екретар м≥ськоњ ради


¬иконуЇ обов'¤зки м≥ського голови в раз≥ його в≥дсутност≥ або неможливост≥ виконанн¤ своњх обов'¤зк≥в з ≥нших причин.
ќрган≥зовуЇ п≥дготовку сес≥й м≥ськоњ ради, питань, що винос¤тьс¤ на розгл¤д ради.
«абезпечуЇ своЇчасне доведенн¤ р≥шень ради до виконавц≥в ≥ населенн¤, орган≥зуЇ контроль за њх виконанн¤м.
«а дорученн¤м м≥ського голови координуЇ д≥¤льн≥сть пост≥йних та ≥нших ком≥с≥й ради, даЇ њм дорученн¤, спри¤Ї орган≥зац≥њ виконанн¤ њх рекомендац≥й.
—при¤Ї депутатам м≥ськоњ ради у зд≥йсненн≥ њх повноважень.
ќрган≥зовуЇ зд≥йсненн¤ заход≥в, пов'¤заних з п≥дготовкою ≥ проведенн¤м референдум≥в ≥ вибор≥в до орган≥в державноњ влади та м≥сцевого самовр¤дуванн¤.
¬ир≥шуЇ за дорученн¤м м≥ського голови або м≥ськоњ ради ≥нш≥ питанн¤, пов'¤зан≥ з д≥¤льн≥стю ради та њњ виконавчих орган≥в.
ќрган≥зовуЇ та забезпечуЇ проведенн¤ щор≥чноњ в≥дкритоњ зустр≥ч≥ м≥ського голови з громад¤нами.
ќрган≥зуЇ роботу з питань реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики в галуз≥ охорони громадського пор¤дку, охорони довк≥лл¤, л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й.
«алучаЇ, в установленому законом пор¤дку, до цих роб≥т п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, населенн¤.
«д≥йснюЇ кер≥вництво по роз'¤сненню та пропаганд≥ пол≥тики державотворенн¤, анал≥зу ≥ прогнозуванню сусп≥льно-пол≥тичних процес≥в в м≥ст≥.
¬ир≥шуЇ питанн¤ взаЇмод≥њ виконавчих орган≥в ради з пол≥тичними парт≥¤ми, рухами, громадськими орган≥зац≥¤ми, органами територ≥альноњ самоорган≥зац≥њ населенн¤.
«абезпечуЇ гласн≥сть у д≥¤льност≥ м≥ськоњ ради та виконавчого ком≥тету, п≥дтримуЇ зв'¤зок з м≥ськими засобами масовоњ ≥нформац≥њ.

ѕ≥дпор¤дкован≥ виконавч≥ органи м≥ськоњ ради:
- орган≥зац≥йний в≥дд≥л;
- в≥дд≥л з питань внутр≥шньоњ пол≥тики;
- в≥дд≥л з питань моб≥л≥зац≥йноњ та режимно-секретноњ роботи;
- управл≥нн¤ з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи.

¬ межах повноважень координуЇ роботу та вир≥шуЇ питанн¤ взаЇмод≥њ:
- з м≥ськими засобами масовоњ ≥нформац≥њ;
- з м≥ськрайонним бюро техн≥чноњ ≥нвентаризац≥њ;
- з державною м≥жрег≥ональною еколог≥чною ≥нспекц≥Їю в м. Ўостка

—при¤Ї д≥¤льност≥:
- орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤;
- громадських формувань по охорон≥ громадського пор¤дку;
- м≥жрайонноњ прокуратури;
- м≥ськрайв≥дд≥ла управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в —умськ≥й област≥;
- м≥жрайв≥дд≥ла управл≥нн¤ —лужби безпеки ”крањни в —умськ≥й област≥;
- м≥ськрайонного суду м. Ўостка;
- контрольно-рев≥з≥йного в≥дд≥лу в м. Ўостка та Ўосткинському район≥;
- п≥дрозд≥л≥в арм≥њ ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х в≥йськ;
- об'Їднаного в≥йськового ком≥сар≥ату.

ќчолюЇ:
- м≥ську ком≥с≥ю з питань техногенно-еколог≥чноњ безпеки та з надзвичайних ситуац≥й;
- ком≥с≥ю з питань передач≥ об'Їкт≥в державноњ та комунальноњ власност≥;
- ком≥с≥ю дл¤ визначенн¤ доц≥льност≥ списанн¤ майна комунальноњ власност≥;
- ком≥с≥ю з питань поновленн¤ прав реаб≥л≥тованих;
- ком≥с≥ю по складанню та уточненню списк≥в громад¤н ”крањни, ¤к≥ мають право на одержанн¤ приватизац≥йних папер≥в;
- конкурсну ком≥с≥ю;
- м≥ську раду з питань безпечноњ життЇд≥¤льност≥ населенн¤.

¬иконуЇ ≥нш≥ дорученн¤ м≥ського голови.© 2006-2007 Ўосткинська м≥ська рада. ¬сi права застережено.
© 2006-2007 –озробка та пiдтримка јртем —еренок. ¬сi права застережено.