Ў ќ — “   » Ќ — №   ј   ћ ≤ — №   ј   – ј ƒ ј 
   √оловна стор≥нка | ћ≥ська влада | ћ≥сто ≥ громада| Ќормативно-правова д≥¤льн≥сть | Ќав≥гатор по м≥сту | ≈лектронна приймальн¤ |  арта сайту | ѕосиланн¤
41100 м. Ўостка —умська область вул. Ћен≥на, 14

 атегорiњ
 —айт  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни
 —айт ¬ерховноњ –ади ”крањни
—айт ѕрезидента ”крањни
 —айт —умськоњ обласноњ ради
—айт —умськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ
≈лектронний ур¤д —умщини
ћ≥сто ≥ громада-ќсв≥та
ƒошк≥льна осв≥та
” систем≥ осв≥ти м≥ста функц≥онуЇ 13 дошк≥льних навчальних заклад≥в, ¤к≥ в≥дв≥дуЇ 2621 дитина. ћережа дошк≥льних навчальних заклад≥в в≥дпов≥даЇ осв≥тн≥м запитам населенн¤. ѕоказник охопленн¤ дошк≥льною осв≥тою один з найвищих в област≥ - 73 в≥дсотки (середньообласний Ц 61 в≥дс.) (ƒ≥аграма 1).
” м≥ст≥ створен≥ необх≥дн≥ умови дл¤ охопленн¤ дошк≥льною осв≥тою д≥тей з вадами розвитку. ” дошк≥льних закладах працюють 17 груп спец≥ального призначенн¤ (11- дл¤ д≥тей з вадами мови, 4 Ц з вадами зору, 1 Ц з порушенн¤м опорно-рухового апарату, 1 Ц з≥ складними дефектами розвитку). ƒ≥Ї один дошк≥льний заклад санаторного типу дл¤ д≥тей з малими та згасаючими формами туберкульозу.
” 2004 роц≥ запроваджено соц≥альний патронат дл¤ д≥тей дошк≥льного в≥ку (охоплено 12 в≥дс. в≥д њх загальноњ к≥лькост≥). ” 2005 роц≥ передбачено зб≥льшенн¤ даного показника до 25 в≥дсотк≥в.

ƒ≥аграма 1
ќхопленн¤ д≥тей дошк≥льною осв≥тою


” м≥ст≥ працюЇ 15 загальноосв≥тн≥х шк≥л (в тому числ≥: л≥цей, г≥мназ≥¤, школа-≥нтернат, веч≥рн¤ та спец≥альна школи) (ƒ≥аграма 2) повною загальною середньою осв≥тою в ¤ких охоплено 8665 учн≥в.

ƒ≥аграма 2
 ≥льк≥сть учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л м≥ста


” м≥ст≥ функц≥онуЇ мережа навчальних заклад≥в, ¤ка задовольн¤Ї потреби д≥тей, учн≥вськоњ молод≥ в отриманн≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти. ¬ ус≥х денних загальноосв≥тн≥х школах вивченн¤ учн¤ми ≥ноземноњ мови починаЇтьс¤ з 2-го класу. ” кожному навчальному заклад≥ визначен≥ основн≥ проф≥л≥ навчанн¤ дл¤ учн≥в 10-11-х клас≥в: ф≥зико Ц математичний, математичний, б≥олого Ц х≥м≥чний, х≥м≥ко Ц технолог≥чний, ≥сторичний, правовий, економ≥чний, украњнськоњ та ≥ноземноњ ф≥лолог≥њ, ≥сторико Ц ф≥лолог≥чний, технолог≥чний. ” трьох загальноосв≥тн≥х навчальних закладах орган≥зоване поглиблене вивченн¤ предмет≥в: математики, б≥олог≥њ, ф≥зики у спец≥ал≥зован≥й школ≥ ≤-≤≤≤ ступен≥ УЋ≥цейФ, англ≥йськоњ (н≥мецькоњ) мов у спец≥ал≥зован≥й загальноосв≥тн≥й школ≥ ≤ ступен¤ є 13 дл¤ учн≥в 1-4 клас≥в, англ≥йськоњ мови у загальноосв≥тн≥й школ≥ ≤-≤≤≤ ступен≥в є 7.
”крањнською мовою навчанн¤ охоплено 91 в≥дсоток учн≥в в≥д њх загальноњ к≥лькост≥. «а три останн≥ роки придбано 122 компТютери нового покол≥нн¤, з ¤ких 38 встановлено у г≥мназ≥њ та спец≥ал≥зован≥й школ≥ ≤-≤≤≤ ступен≥в ,,Ћ≥цейФ. ѕонад 90 в≥дсотк≥в компТютер≥в придбано за рахунок бюджетних кошт≥в. ѕокращилас¤ забезпечен≥сть учн≥в п≥дручниками. —ередн≥й показник складаЇ 87 в≥дсотк≥в (1-4 класиЦ99 в≥дс., 5-9 класи Ц 81 в≥дс., 10 Ц 11 класи Ц 82 в≥дс.). ” ц≥лому в м≥ст≥ створен≥ необх≥дн≥ умови дл¤ здобутт¤ учн¤ми ¤к≥сноњ осв≥ти, про що св≥дчать результати участ≥ школ¤р≥в у ¬сеукрањнських учн≥вських ол≥мп≥адах з базових дисципл≥н, конкурс≥-захист≥ науково-досл≥дницьких роб≥т тощо (ƒ≥аграми 3, 4, 5).

ƒ≥аграма 3
 ≥льк≥сть школ¤р≥в Ц переможц≥в ≤≤≤ етапу ¬сеукрањнських учн≥вських ол≥мп≥ад з базових дисципл≥н


ƒ≥аграма 4
 ≥льк≥сть школ¤р≥в Ц переможц≥в ≤V етапу ¬сеукрањнських учн≥вських ол≥мп≥ад ≥з базових дисципл≥н


ƒ≥аграма 5
”часть школ¤р≥в у ≤≤ (обласному) етап≥ ¬сеукрањнського конкурсу-захисту науково-досл≥дницьких роб≥т учн≥в-член≥в ћјЌ за 2004 р≥к


ѕроф≥л≥зац≥¤ старшоњ школи навчальних заклад≥в спри¤Ї ¤к≥сному вступу учн≥в до вищих навчальних заклад≥в ≤-≤V р≥вн≥в акредитац≥њ. ўор≥чно 76 в≥дс. випускник≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л стають студентами (ƒ≥аграма 6).
”досконалено профес≥йну п≥дготовку учн≥в 10-11 клас≥в. « 01.09.2004 року на баз≥ трьох профес≥йно Ц техн≥чних навчальних заклад≥в м≥ста працюють 11 клас≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л ≤-≤≤≤ ступен≥в єє 1,4,5,7,8,9,11, ¬—Ў, учн≥ ¤ких опановують профес≥њ оператора компТютерного набору, бухгалтера, стол¤ра (буд≥вельного ).

ƒ≥аграма 6


” м≥ст≥ функц≥онують 7 проф≥льних позашк≥льних навчальних заклад≥в: ÷ентр естетичного вихованн¤, станц≥њ юних турист≥в, натурал≥ст≥в, техн≥к≥в, дит¤чий п≥дл≥тковий та юнацько-спортивний клуби, дит¤чо-юнацька спортивна школа (ƒ≥аграма 7). √уртковою роботою охоплено понад 3,7 тис. д≥тей та п≥дл≥тк≥в, що складаЇ 42 в≥дсотки в≥д њх загальноњ к≥лькост≥ ( по област≥ 38 в≥дс.).

ƒ≥аграма 7
ќхопленн¤ д≥тей позашк≥льною осв≥тою


¬ихованц≥ позашк≥льних заклад≥в щороку результативно виступають на обласних, ¬сеукрањнських творчих конкурсах та спортивних змаганн¤х. Ћише у 2004 роц≥ юн≥ екологи, туристи, техн≥ки та вихованц≥ центру естетичного вихованн¤ вибороли 25 призових м≥сць в обласних та 18 у ¬сеукрањнських заходах.
ƒё—Ў управл≥нн¤ осв≥ти визнано одн≥Їю ≥з кращих дит¤чо-юнацьких спортивних шк≥л област≥.
” м≥ст≥ значна увага прид≥л¤Їтьс¤ орган≥зац≥њ в≥дпочинку та оздоровленн¤ д≥тей ≥ учн≥вськоњ молод≥. ”продовж останн≥х рок≥в ур≥зноман≥тнено форми оздоровчоњ роботи, зб≥льшено ф≥нансуванн¤ оздоровчоњ компан≥њ та к≥льк≥сть д≥тей, охоплених р≥зними формами в≥дпочинку, трудовоњ зайн¤тост≥ та екскурс≥йноњ д≥¤льност≥.
” навчальних закладах м≥ста працюють 910 педагог≥чних прац≥вник≥в, з них в:
- загальноосв≥тн≥х навчальних закладах Ц 541чол.,
- дошк≥льних навчальних закладах Ц 267 чол.,
- позашк≥льних навчальних закладах Ц 102.чол.
ѕонад 80 в≥дсотк≥в прац≥вник≥в мають фахову вищу осв≥ту.  ожен другий Ц спец≥ал≥ст ≤ та вищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ категор≥њ. —еред них три мають званн¤ У«аслужений вчитель ”крањниФ та три - званн¤ У«аслужений прац≥вник осв≥тиФ.
ўор≥чно близько 150 вчител≥в та виховател≥в п≥двищують св≥й фаховий р≥вень на курсах при —умському обласному ≥нститут≥ п≥сл¤дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти.
ѕедагог≥чн≥ прац≥вники м≥ста мають повне навчальне навантаженн¤.
ўороку зб≥льшуютьс¤ видатки на ф≥нансуванн¤ осв≥тньоњ галуз≥, з ¤ких 76 в≥дсотк≥в складаЇ зароб≥тна плата, 18 в≥дсотк≥в Ц комунальн≥ послуги, 7 в≥дсотк≥в Ц ≥нш≥ витрати (√раф≥ки 1, 2). ¬одночас зростають витрати на 1 учн¤ в загальноосв≥тн≥х та 1 вихованц¤ в дошк≥льних навчальних закладах (ƒ≥аграма 11). ”продовж 3-х рок≥в зароб≥тна плата в галуз≥ п≥двищувалас¤ 5 раз. «агальне зростанн¤ склало 67 в≥дсотк≥в. « 2001 року запроваджено виплати педпрац≥вникам, передбачен≥ ст. 57 «акону ”крањни Дѕро осв≥туФ.© 2006-2007 Ўосткинська м≥ська рада. ¬сi права застережено.
© 2006-2007 –озробка та пiдтримка јртем —еренок. ¬сi права застережено.