Ў ќ — “   » Ќ — №   ј   ћ ≤ — №   ј   – ј ƒ ј 
   √оловна стор≥нка | ћ≥ська влада | ћ≥сто ≥ громада| Ќормативно-правова д≥¤льн≥сть | Ќав≥гатор по м≥сту | ≈лектронна приймальн¤ |  арта сайту | ѕосиланн¤
41100 м. Ўостка —умська область вул. Ћен≥на, 14

 атегорiњ
 —айт  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни
 —айт ¬ерховноњ –ади ”крањни
—айт ѕрезидента ”крањни
 —айт —умськоњ обласноњ ради
—айт —умськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ
≈лектронний ур¤д —умщини
ћ≥ська рада-—татус ≥ повноваженн¤

ћ≥ська рада Ї органом, що представл¤Ї м≥ську громаду та зд≥йснюЇ в≥д њњ ≥мен≥ та в њњ ≥нтересах функц≥њ повноваженн¤ м≥ського самовр¤дуванн¤, визначен≥  онституц≥Їю та законами ”крањни.

ћ≥ська рада складаЇтьс¤ з депутат≥в обираЇтьс¤ м≥ською громадою терм≥ном на чотири роки.

ћ≥ська рада маЇ право розгл¤дати вир≥шувати питанн¤, в≥днесен≥  онституц≥Їю законами ”крањни до њњ в≥данн¤. ѕерел≥к питань, що вир≥шуютьс¤ виключно на пленарних зас≥данн¤х м≥ськоњ ради, визначаЇтьс¤ «аконом ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥".

¬иключно на пленарних зас≥данн¤х м≥ськоњ ради вир≥шуютьс¤ так≥ питанн¤:

1) затвердженн¤ регламенту ради;

2) утворенн¤ л≥кв≥дац≥¤ пост≥йних та ≥нших ком≥с≥й ради, затвердженн¤ та зм≥на њх складу, обранн¤ гол≥в ком≥с≥й;

3) утворенн¤ виконавчого ком≥тету ради, визначенн¤ його чисельност≥, затвердженн¤ персонального складу; внесенн¤ зм≥н до складу виконавчого ком≥тету та його розпуск;

4) обранн¤ за пропозиц≥Їю м≥ського голови на посаду та зв≥льненн¤ з посади секретар¤ ради;

5) затвердженн¤ за пропозиц≥Їю м≥ського голови структури виконавчих орган≥в ради, загальноњ чисельност≥ апарату ради та њњ виконавчих орган≥в, витрат на њх утриманн¤;

6) утворенн¤ за поданн¤м м≥ського голови ≥нших виконавчих орган≥в ради;

7) затвердженн¤ плану роботи ради та заслуховуванн¤ зв≥ту про його виконанн¤;

8) заснуванн¤ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ в≥дпов≥дноњ ради, призначенн¤ зв≥льненн¤ њх кер≥вник≥в;

9) заслуховуванн¤ зв≥ту м≥ського голови про д≥¤льн≥сть виконавчих орган≥в ради;

10) прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про недов≥ру м≥ському голов≥;

11) заслуховуванн¤ зв≥т≥в пост≥йних ком≥с≥й, кер≥вник≥в виконавчих орган≥в ради та посадових ос≥б, ¤ких вона призначаЇ або затверджуЇ;

12) заслуховуванн¤ пов≥домлень депутат≥в про роботу в рад≥, виконанн¤ ними доручень ради;

13) розгл¤д запит≥в депутат≥в, прийн¤тт¤ р≥шень по запитах;

14) прийн¤тт¤ р≥шень щодо дострокового припиненн¤ повноважень депутата ради в пор¤дку, встановленому законом;

15) скасуванн¤ акт≥в виконавчих орган≥в ради, ¤к≥ не в≥дпов≥дають  онституц≥њ чи законам ”крањни, ≥ншим актам законодавства, р≥шенн¤м в≥дпов≥дноњ ради, прийн¤тим у межах њњ повноважень;

16) прийн¤тт¤ р≥шенн¤ щодо дострокового припиненн¤ повноважень м≥ського голови у випадках, передбачених цим «аконом;

17) визначенн¤ в≥дпов≥дно до закону к≥льк≥сного складу ради;

18) прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про проведенн¤ м≥сцевого референдуму;

19) прийн¤тт¤ в≥дпов≥дно до законодавства р≥шень щодо орган≥зац≥њ проведенн¤ референдум≥в та вибор≥в орган≥в державноњ влади, м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та м≥ського голови;

20) прийн¤тт¤ р≥шень про над≥ленн¤ орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤ окремими власними повноваженн¤ми орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також про передачу кошт≥в, матер≥ально-техн≥чних та ≥нших ресурс≥в, необх≥дних дл¤ њх зд≥йсненн¤;

21) прийн¤тт¤ р≥шень про об`Їднанн¤ в асоц≥ац≥њ або вступ до асоц≥ац≥й, ≥нших форм добров≥льних об`Їднань орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та про вих≥д з них;

22) затвердженн¤ програм соц≥ально-економ≥чного та культурного розвитку в≥дпов≥дних адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць, ц≥льових програм з ≥нших питань м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

23) затвердженн¤ м≥сцевого бюджету, внесенн¤ зм≥н до нього; затвердженн¤ зв≥ту про виконанн¤ в≥дпов≥дного бюджету;

24) встановленн¤ м≥сцевих податк≥в збор≥в та розм≥р≥в њх ставок у межах, визначених законом;

25) утворенн¤ позабюджетних ц≥льових (у тому числ≥ валютних) кошт≥в, затвердженн¤ положень про ц≥ кошти; затвердженн¤ зв≥т≥в про використанн¤ зазначених кошт≥в;

26) прийн¤тт¤ р≥шень щодо випуску м≥сцевих позик;

27) прийн¤тт¤ р≥шень щодо отриманн¤ позик з ≥нших м≥сцевих бюджет≥в та джерел, а також щодо передач≥ кошт≥в з в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету;

28) прийн¤тт¤ р≥шень щодо наданн¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства п≥льг по м≥сцевих податках зборах;

29) встановленн¤ дл¤ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, що належать до комунальноњ власност≥ в≥дпов≥дних територ≥альних громад, розм≥ру частки прибутку, ¤ка п≥дл¤гаЇ зарахуванню до м≥сцевого бюджету;

30) прийн¤тт¤ р≥шень щодо в≥дчуженн¤ в≥дпов≥дно до закону комунального майна; затвердженн¤ м≥сцевих програм приватизац≥њ, а також перел≥ку об`Їкт≥в комунальноњ власност≥, ¤к≥ не п≥дл¤гають приватизац≥њ; визначенн¤ доц≥льност≥, пор¤дку та умов приватизац≥њ об`Їкт≥в права комунальноњ власност≥; вир≥шенн¤ питань про придбанн¤ в установленому законом пор¤дку приватизованого майна, про включенн¤ до об`Їкт≥в комунальноњ власност≥ майна, в≥дчуженого у процес≥ приватизац≥њ, догов≥р куп≥вл≥-продажу ¤кого в установленому пор¤дку роз≥рвано або визнано нед≥йсним, про наданн¤ у концес≥ю об`Їкт≥в права комунальноњ власност≥, про створенн¤, л≥кв≥дац≥ю, реорган≥зац≥ю та перепроф≥люванн¤ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й комунальноњ власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади; реорган≥зац≥¤ або л≥кв≥дац≥¤ д≥ючих комунальних дошк≥льних навчальних заклад≥в, а також дошк≥льних навчальних заклад≥в, створених колишн≥ми с≥льськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускаЇтьс¤ лише за згодою територ≥альноњ громади (загальних збор≥в) села, селища, м≥ста або на п≥дстав≥ результат≥в м≥сцевого референдуму;

31) прийн¤тт¤ р≥шень про передачу ≥ншим органам окремих повноважень щодо управл≥нн¤ майном, ¤ке належить до комунальноњ власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади, визначенн¤ меж цих повноважень та умов њх зд≥йсненн¤;

32) створенн¤ у раз≥ необх≥дност≥ орган≥в служб дл¤ забезпеченн¤ зд≥йсненн¤ з ≥ншими суб`Їктами комунальноњ власност≥ сп≥льних проект≥в або сп≥льного ф≥нансуванн¤ (утриманн¤) комунальних п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, визначенн¤ повноважень цих орган≥в (служб);

33) вир≥шенн¤ в≥дпов≥дно до законодавства питань про створенн¤ п≥дприЇмствами комунальноњ власност≥ сп≥льних п≥дприЇмств, у тому числ≥ з ≥ноземними ≥нвестиц≥¤ми;

34) вир≥шенн¤ в≥дпов≥дно до закону питань регулюванн¤ земельних в≥дносин;

35) затвердженн¤ в≥дпов≥дно до закону ставок земельного податку, розм≥р≥в плати за користуванн¤ природними ресурсами, що Ї у власност≥ в≥дпов≥дних територ≥альних громад;

36) вир≥шенн¤ в≥дпов≥дно до закону питань про наданн¤ дозволу на спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤, а також про скасуванн¤ такого дозволу;

37) прийн¤тт¤ р≥шень про орган≥зац≥ю територ≥й об`Їкт≥в природно-запов≥дного фонду м≥сцевого значенн¤ та ≥нших територ≥й, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥; внесенн¤ пропозиц≥й до в≥дпов≥дних державних орган≥в щодо оголошенн¤ природних та ≥нших об`Їкт≥в, що мають еколог≥чну, ≥сторичну, культурну або наукову ц≥нн≥сть, памтками природи, ≥стор≥њ або культури, ¤к≥ охорон¤ютьс¤ законом;

38) наданн¤ в≥дпов≥дно до законодавства згоди на розм≥щенн¤ на територ≥њ м≥ста нових об`Їкт≥в, сфера еколог≥чного впливу д≥¤льност≥ ¤ких зг≥дно з д≥ючими нормативами включаЇ територ≥ю м≥ста;

39) створенн¤ в≥дпов≥дно до закону м≥л≥ц≥њ, ¤ка утримуЇтьс¤ за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету; затвердженн¤ зв≥льненн¤ кер≥вник≥в та д≥льничних ≥нспектор≥в ц≥Їњ м≥л≥ц≥њ;

40) заслуховуванн¤ пов≥домлень кер≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ про њх д≥¤льн≥сть щодо охорони громадського пор¤дку на територ≥њ м≥ста, порушенн¤ перед в≥дпов≥дними органами вищого р≥вн¤ питанн¤ про зв≥льненн¤ з посади кер≥вник≥в цих орган≥в у раз≥ визнанн¤ њх д≥¤льност≥ незадов≥льною;

41) прийн¤тт¤ р≥шень з питань адм≥н≥стративно-територ≥ального устрою в межах пор¤дку, визначених «аконом ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥" та ≥ншими законами;

42) затвердженн¤ в установленому пор¤дку м≥ських м≥стобуд≥вних програм, генерального плану забудови м≥ста, ≥ншоњ м≥стобуд≥вноњ документац≥њ;

43) затвердженн¤ договор≥в, укладених м≥ським головою в≥д ≥мен≥ ради, з питань, в≥днесених до њњ виключноњ компетенц≥њ;

44) встановленн¤ в≥дпов≥дно до законодавства правил з питань благоустрою територ≥њ м≥ста, забезпеченн¤ в ньому чистоти пор¤дку, торг≥вл на ринках, додержанн¤ тиш≥ в громадських м≥сц¤х, за порушенн¤ ¤ких передбачено адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть;

45) прийн¤тт¤ у межах, визначених законом, р≥шень з питань боротьби з≥ стих≥йним лихом, еп≥дем≥¤ми, еп≥зоот≥¤ми, за порушенн¤ ¤ких передбачено адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть;

46) визначенн¤ територ≥й, на ¤ких можуть проводитис¤ потенц≥йно небезпечн≥ заходи в умовах присутност≥ цив≥льного населенн¤ за участю особового складу «бройних —ил ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань та правоохоронних орган≥в з використанн¤м озброЇнн¤ в≥йськовоњ техн≥ки;

47) прийн¤тт¤ р≥шень, пов`¤заних ≥з створенн¤м спец≥альних в≥льних та ≥нших зон, зм≥нами в статус≥ цих зон, внесенн¤ до в≥дпов≥дних орган≥в пропозиц≥й з цих питань; наданн¤ згоди на створенн¤ таких зон за ≥н≥ц≥ативою ѕрезидента ”крањни або  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

48) прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про дострокове припиненн¤ повноважень орган≥в територ≥альноњ самоорган≥зац≥њ населенн¤ у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥";

49) затвердженн¤ статуту територ≥альноњ громади;

50) затвердженн¤ в≥дпов≥дно до закону ѕоложенн¤ про зм≥ст, опис та пор¤док використанн¤ символ≥ки територ≥альноњ громади;

51) вир≥шенн¤ в≥дпов≥дно до закону питанн¤ про мову (мови), ¤кою користуютьс¤ у своњй робот≥ рада, њњ виконавчий орган та ¤ка використовуЇтьс¤ в оф≥ц≥йних оголошенн¤х;

52) наданн¤ згоди на передачу об`Їкт≥в з державноњ у комунальну власн≥сть та прийн¤тт¤ р≥шень про передачу об`Їкт≥в з комунальноњ у державну власн≥сть, а також щодо придбанн¤ об`Їкт≥в державноњ власност≥;

53) створенн¤ в≥дпов≥дно до законодавства комунальноњ авар≥йно-р¤тувальноњ служби.

54) визначенн¤ обс¤гу меж повноважень, ¤к≥ зд≥йснюють районн≥ у м≥стахраз≥ њх створенн¤) ради та њх виконавч≥ органи в ≥нтересах територ≥альних громад район≥в у м≥стах;

55) встановленн¤ норматив≥в централ≥зац≥њ кошт≥в в≥д земельного податку на спец≥альних бюджетних рахунках район≥в м≥ста.

ѕор¤док процедура формуванн¤, орган≥зац≥њ та д≥¤льност≥ м≥ськоњ ради встановлюютьс¤ –еіламентом роботи Ўосткинськоњ м≥ськоњ ради.

ћ≥ська рада утворюЇ пост≥йн≥ й тимчасов≥ ком≥с≥њ м≥ськоњ ради - органи, що обираютьс¤ з њњ депутат≥в дл¤ вивченн¤, попереднього розгл¤ду п≥дготовки питань, в≥днесених до в≥дома ради; зд≥йсненн¤ контролю за виконанн¤м р≥шень ради, њњ виконавчих орган≥в. ѕерел≥к, функц≥ональна спр¤мован≥сть пор¤док орган≥зац≥њ роботи пост≥йних ком≥с≥й визначаютьс¤ –еіламентом роботи Ўосткинськоњ м≥ськоњ ради ѕоложенн¤ми про пост≥йн≥ ком≥с≥њ, що њх затверджуЇ м≥ська рада.

ѕленарн≥ зас≥данн¤ м≥ськоњ ради Ї в≥дкритими гласними. Ќа них можуть бути присутн≥ члени м≥ськоњ громади за умови, що вони не порушують установленого –еіламентом роботи Ўосткинськоњ м≥ськоњ ради пор¤дку. ѕрисутн≥м на пленарному зас≥данн≥ ради недепутатам може бути надане слово дл¤ виступу, ¤кщо за це проголосувало б≥льше половини присутн≥х на сес≥њ депутат≥в.

ћ≥ською громадою у будь-¤кий час може бути достроково припинено повноваженн¤ м≥ськоњ ради, ¤кщо вона приймаЇ р≥шенн¤ з порушенн¤м  онституц≥њ або закон≥в ”крањни, прав свобод громад¤н, не вир≥шуЇ питань, в≥днесених до њњ в≥дома, не проводить без поважних причин сес≥й ради у встановлен≥ законом строки. ≥шенн¤ про це приймаЇ м≥ський референдум, ¤кий проводитьс¤ на вимогу не менш ¤к одн≥Їњ дес¤тоњ частини шосткинц≥в, що мають право голосу, або з ≥н≥ц≥ативи м≥ського голови.

 

 

Hosted by uCoz© 2006-2007 Ўосткинська м≥ська рада. ¬сi права застережено.
© 2006-2007 –озробка та пiдтримка јртем —еренок. ¬сi права застережено.