Ў ќ — “   » Ќ — №   ј   ћ ≤ — №   ј   – ј ƒ ј 
   √оловна стор≥нка | ћ≥ська влада | ћ≥сто ≥ громада| Ќормативно-правова д≥¤льн≥сть | Ќав≥гатор по м≥сту | ≈лектронна приймальн¤ |  арта сайту | ѕосиланн¤
41100 м. Ўостка —умська область вул. Ћен≥на, 14

 атегорiњ
 —айт  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни
 —айт ¬ерховноњ –ади ”крањни
—айт ѕрезидента ”крањни
 —айт —умськоњ обласноњ ради
—айт —умськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ
≈лектронний ур¤д —умщини
ћ≥ський голова-ѕовноваженн¤


ћ≥ський голова


ќчолюЇ м≥ську раду та њњ виконавчий ком≥тет, зд≥йснюЇ кер≥вництво апаратом ради та њњ виконавчим ком≥тетом.
ќрган≥зовуЇ роботу м≥ськоњ ради та њњ виконавчого ком≥тету, забезпечуЇ зд≥йсненн¤ у межах наданих законом повноважень на територ≥њ м≥ста, додержанн¤  онституц≥њ та закон≥в ”крањни, виконанн¤ акт≥в ѕрезидента ”крањни та ≥нших орган≥в виконавчоњ влади.
√оловуЇ на зас≥данн¤х м≥ськоњ ради, виконавчого ком≥тету, орган≥зовуЇ њх роботу в межах, визначених «аконом ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥" та ≥ншими нормативними актами.
ѕредставл¤Ї територ≥альну громаду, м≥ську раду та њњ виконавчий ком≥тет у в≥дносинах з державними органами, ≥ншими органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, об'Їднанн¤ми громад¤н, п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д форм власност≥, громад¤нами, а також у м≥жнародних в≥дносинах в≥дпов≥дно до законодавства.
ѕризначаЇ на посади та зв≥льн¤Ї з посад посадових ос≥б м≥сцевого самовр¤дуванн¤, кер≥вник≥в п≥дприЇмств, установ та заклад≥в, що належать до комунальноњ власност≥ територ≥альноњ громади м≥ста.
™ розпор¤дником бюджетних, позабюджетних ц≥льових (у тому числ≥ валютних) кошт≥в, використовуЇ њх за призначенн¤м, визначеним радою.
”кладаЇ в≥д ≥мен≥ територ≥альноњ громади, м≥ськоњ ради та њњ виконавчого ком≥тету договори в≥дпов≥дно до законодавства.
¬идаЇ розпор¤дженн¤ у межах своњх повноважень.
«д≥йснюЇ загальне кер≥вництво моб≥л≥зац≥йною п≥дготовкою та цив≥льною обороною.
«атверджуЇ посадов≥ ≥нструкц≥њ начальник≥в управл≥нь та в≥дд≥л≥в м≥ськоњ ради.
«д≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤ м≥сцевого самовр¤дуванн¤, визначен≥ законодавством, ¤кщо вони не в≥днесен≥ до виключених повноважень ради або не в≥днесен≥ радою до в≥данн¤ њњ виконавчих орган≥в.¬ир≥шуЇ питанн¤ взаЇмод≥њ з:

- м≥жрайонною прокуратурою;
- м≥ськрайв≥дд≥лом управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в —умськ≥й област≥;
- м≥жрайв≥дд≥лом управл≥нн¤ —лужби безпеки ”крањни в —умськ≥й област≥;
- м≥ськрайсудом;
- контрольно-рев≥з≥йним в≥дд≥лом у м. Ўостка та Ўосткинському район≥;
- в≥йськовими формуванн¤ми «бройних —ил ”крањни та ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ;
- об'Їднаним м≥ським в≥йськовим ком≥сар≥атом;
- об'Їднаною державною податковою ≥нспекц≥Їю;
- в≥дд≥ленн¤ми державного казначейства в —умськ≥й област≥;
- м≥ськими в≥дд≥ленн¤ми ≥ ф≥л≥¤ми державних та комерц≥йних банк≥в.ќчолюЇ:

- ком≥с≥ю з питань забезпеченн¤ повного надходженн¤ кошт≥в до бюджет≥в ус≥х р≥вн≥в та погашенн¤ заборгованост≥ ≥з виплати зароб≥тноњ плати;
- пол≥тичну раду;
- ветеранську раду.© 2006-2007 Ўосткинська м≥ська рада. ¬сi права застережено.
© 2006-2007 –озробка та пiдтримка јртем —еренок. ¬сi права застережено.