Ш О С Т К И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
   Головна сторінка | Міська влада | Місто і громада| Нормативно-правова діяльність | Навігатор по місту | Електронна приймальня | Карта сайту | Посилання
41100 м. Шостка Сумська область вул. Леніна, 14

Категорiї
 Сайт Кабінету міністрів України
 Сайт Верховної Ради України
Сайт Президента України
 Сайт Сумської обласної ради
Сайт Сумської обласної державної адміністрації
Електронний уряд Сумщини
Нормативно-правова діяльність-Проекти рішень

Проект

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА

____ СЕСІЯ ____ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

_______________ м. Шостка

Про удосконалення порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

 
 З метою удосконалення порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, підвищення ефективності управління комунальною власністю, збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету шляхом широкого запровадження конкурентних засад набуття права на оренду, беручи до уваги необхідність сприяння розвиткові підприємництва, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,”Про державний бюджет на 2007 рік” міська ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста (Додаток 1).

2. Відділу комунальної власності протягом 6 місяців привести раніше укладені договори у відповідність з цим Положенням.

3. В зв’язку з прийняттям цього рішення вважати таким, що втратило чинність рішення XXI сесії] XXIII скликання від 29.06.2000 року «Про методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності».

Міський голова                                      М.П. Нога

Додаток

до рішення міської ради

від______________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади міста

 

Це Положення регулює суспільні відносини по оренді майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста (надалі – комунальне майно).

1.     Загальні положення

 

1.1. Право на оренду комунального майна набувається відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно-правових актів з питань оренди та цього Положення.

2. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин

2.1. Об’єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, а саме:

- цілісні майнові комплекси (ЦМК);

- нерухоме майно, у т.ч. окремі ізольовані приміщення, декілька з’єднаних між собою приміщень, окремі будівлі, споруди;

- окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, яке знаходиться на балансі комунального підприємства, організації, установи

2.2. Від імені територіальної громади міста повноваження орендодавця здійснює виконком Шосткинської міської ради (далі – Виконком), а відносно окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) – також комунальні підприємства, установи та організації, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління.

2.3. Відповідно до ст.6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендарями комунального майна можуть бути: господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурні підрозділи, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

 

3. Ініціатива щодо оренди майна

 

3.1. Розгляд питань про надання в оренду комунального майна здійснюється за ініціативою осіб, які відповідно до цього Положення можуть бути орендарями та орендодавцями.

 

4. Порядок надання заяви

 

4.1. Особи, які бажають отримати в оренду комунальне майно, подають заяву до орендодавця.

4.2. У заяві зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання), комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.

Зразкова заява про надання нежилого приміщення в оренду:

ЗАЯВА

про надання нежитлового приміщення в оренду

 

_________________________________________________________________________________________________________________

найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

_________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження (місце проживання) заявника

Прошу передати в оренду нежитлове приміщення, розташоване за адресою_____________________________________, загальною

площею________кв.м для використання під

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

цільове призначення

Бажаний термін оренди____________________________

4.3. До заяви додаються:

- юридичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи;

- бюджетними установами, організаціями – рішення уповноваженого органу про створення;

- фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності – копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, копія паспорта;

У разі оренди цілісних майнових комплексів подається додатково також:

- декларація про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб);

- баланс підприємства за попередній рік (форма №1);

- звіт про фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік (форма№2);

- звіт про фінансово-майновий стан підприємства за попередній рік (форма №3);

Розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням дати їх виникнення;

-         техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу.

4.4. Додаткові документи, які надаються до заяви про оренду цілісного майнового комплексу, крім декларації про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб) та техніко-економічного обґрунтування використання цілісного майнового комплексу, новоствореними суб’єктами підприємницької діяльності не подаються.

4.5. Суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, організації, інші неприбуткові організації, а також фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, можуть на власний розсуд надати також й іншу інформацію.

5. Проведення конкурсу

5.1. Майно комунальної власності передається в оренду на конкурсній основі згідно Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна (Додаток № 1).

5.2. Конкурс на укладення договору оренди майна комунальної власності полягає у визначенні на конкурентних засадах орендаря, який запропонував використання об’єкту оренди при найбільшому розмірі орендної плати.

5.3 Початковий розмір орендної плати для проведення конкурсу визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності.

5.4 На підставі протоколу конкурсу відділ комунальної власності готує проект рішення виконавчого комітету про передачу в оренду комунального майна.

5.5 Протокол конкурсу затверджується виконавчим комітетом на черговому засіданні одночасним прийняттям рішення про надання об’єкту в оренду.

5.6 Конкурс на укладення договорів оренди не проводиться:

- при відсутності заяв від інших суб’єктів господарювання про оренду одного і того же об’єкту протягом 15 робочих днів після надходження першої заяви

- при наявності заяви від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, про оренду цілісного майнового комплексу

- при продовженні терміну договору оренди з орендарем, який належним чином виконував умови договору.

6. Укладання договору оренди. Оцінка об’єкта оренди.

Орендна плата 

6.1. Договір оренди комунального майна укладається на підставі:

- протоколу про результати конкурсу, підписаного та затвердженого у встановленому цим Положенням порядку;

- рішення Виконкому про надання в оренду комунального майна суб’єктам підприємницької діяльності (у випадку відсутності конкурсних засад), бюджетним установам, організаціям;

- дозволу балансоутримувача на передачу в оренду закріпленого за комунальними підприємствами, установами та організаціями на праві повного господарського відання або оперативного управління нерухомого майна;

- рішення уповноваженого органу комунального підприємства, організації, установи про надання в оренду індивідуально визначеного майна.

6.2. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди та здійснюється за рахунок орендаря, у разі надання об’єкта в оренду на конкурсних засадах – за рахунок коштів орендодавця. У цьому випадку до конкурсних умов конкурсу включаються умови щодо відшкодування переможцем конкурсу вартості на проведення незалежної оцінки .

6.3. Для укладання договору оренди, крім установчих, орендарями подаються такі документи:

Для нерухомого майна:

-         копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

-         довідка з банку про відкриття розрахункового рахунку із зазначенням реквізитів;

-         звіт про незалежну оцінку вартості об’єкта оренди;

-         технічний паспорт або план приміщення (за умови відсутності таких документів у орендодавця);

Для цілісного майнового комплексу:

-         акт оцінки його вартості із зазначенням залишкової вартості основних засобів, затверджений Виконкомом;

-         довідка з банку про відкриття розрахункового рахунку із зазначенням реквізитів;

-         протокол про результати інвентаризації;

-         розподільчий баланс;

-         звіт про експертну оцінку вартості майна

Для індивідуально визначеного, крім нерухомого, майна:

-         копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

-         звіт про незалежну оцінку вартості об’єкта оренди;

-         довідка з банку про відкриття розрахункового рахунку із зазначенням реквізитів.

6.4. Договір оренди укладається протягом п’ятнадцяти днів з моменту надання документів, зазначених у п.6.3. згідно типових договорів оренди (Додаток № 2).

6.5. У разі ненадання документів для укладання договору оренди в шести місячний термін з дня прийняття рішення, заявник втрачає право на укладання договору оренди на укладання договору оренди на зазначене приміщення, про що приймається відповідне рішення.

6.6. Якщо орендодавцем виступає Виконком, то договір оренди підписує міський голова або його заступник.

Якщо орендодавцем виступає комунальне підприємство, організація чи установа, то договір оренди підписується сторонами, та подається на затвердження та реєстрацію відділу комунальної власності. Договір затверджується відділом комунальної власності протягом семи днів з моменту надання. Один з оригіналів договору залишається в відділі комунальної власності.

6.7. Договір оренди повинен містити істотні умови, визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна». Орендодавець укладає договори оренди на підставі типових договорів. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

6.8. Орендна плата за оренду комунального майна визначається відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності. (Додаток № 3) Розмір орендної плати за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.

6.9. Договір оренди укладається на термін до трьох років.Умовами конкурсу може бути передбачений за погодженням сторін більший термін дії договору оренди.

6.10. Спори, які виникають у ході укладання договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

6.11. Передача об’єкта оренди здійснюється в терміни, установлені за згодою сторін відповідно до договору оренди, та оформляється актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін.

6.12. Орендар має переважне право на переукладання договору оренди за умови відсутності заборгованості по орендній платі та інших порушень умов договору на тих же умовах та на той самий строк.

 

7. Поліпшення майна. Використання амортизаційних відрахувань. Перехід права власності.

 

7.1. Здійснення орендарями поліпшень орендованого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства та за згодою Орендодавця.

7.2. У разі, якщо вартість здійснених орендарем з дозволу орендодавця невід’ємних поліпшень орендованого майна складає 25% і більше його балансової вартості, орендар набуває права викупу такого майна. Ця норма не розповсюджується на майно, яке не підлягає приватизації.

7.3. Питання використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно вирішується відповідно до статті 23 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

7.4. Надання майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади міста.

7.12. При переході права власності не здане в оренду майно до іншого власника договір оренди зберігає чинність для нового власника на тих же умовах і на той самий строк.

8. Надходження та використання коштів від оренди майна

8.2. Кошти від оренди комунального майна є власністю територіальної громади м. Шостка, зараховуються до місцевого бюджету.

 

9. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної

громади міста при виконанні договорів оренди майна

9.1. Контроль за виконанням зобов’язань за договорами оренди комунального майна в інтересах територіальної громади міста покладається на орендодавця.

9.2. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов’язань за договором оренди комунального майна, орендодавець повинен оперативно вжити, відповідно до чинного законодавства заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади міста.

Секретар міської ради                                      В.М.Літкевич

 

 

Додаток №1

до Положення

про оренду майна, що

належить до комунальної

власності територіальної

громади міста

 

Порядок

проведення конкурсу на право оренди комунального майна

територіальної громади міста

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.118 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Цей Порядок поширюється на ЦМК, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), що належить до комунальної власності.

1.3. Конкурс на право оренди об`єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найкращі умови стосовно використання та утримання комунального майна, які забезпечить найбільший ефект соціально-економічного розвитку інфраструктури територіальної громади міста.

2. Оголошення конкурсу

2.1. Оголошення конкурсу проводиться Відділом комунальної власності при передачі в оренду комунального майна, шляхом видачі відповідного наказу начальником .

2.2. Конкурс оголошується за ініціативою Відділу комунальної власності або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб.

2.3. Перед оголошенням конкурсу Відділ комунальної власності отримує від балансоутримувача інформацію:

- згоду на передачу об`єкта в оренду;

- висновок про технічний стан об`єкту оренди;

- відомості про первісну та залишкову вартість об`єкта

2.4. Конкурс, який проводиться на підставі заяв суб’єктів підприємницької діяльності, оголошується шляхом опублікування інформації, зазначеної в п.2.5. цього Положення в міських засобах масової інформації.

Зазначена інформація публікується не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу.

2.5. Інформація про комунальне майно, яке підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах, повинна містити такі відомості:

- назву об’єкта оренди та його місцезнаходження;

- характеристику об’єкта оренди (кількісні, якісні показники тощо);

- початковий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць;

- адресу, номер телефону, години роботи організатора конкурсу;

- кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;

- час та місце проведення конкурсу;

- основні вимоги до умов експлуатації об’єкта;

- час та місце ознайомлення з об’єктом оренди;

- іншу необхідну інформацію.

3. Мета, завдання конкурсу.

3.1. Конкурс на право оренди комунального майна полягає у визначенні орендаря, який запропонував найвищу орендну плату та взяв на себе зобов’язання виконати всі основні вимоги до умов експлуатації об’єкта.

3.2. Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта (надалі – конкурсні умови) – це вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими й незмінними для всіх учасників конкурсу.

3.4. Завдання конкурсу на право оренди комунального майна визначається виходячи з таких інтересів територіальної громади, як отримання найвищого розміру орендної плати, забезпечення утримання комунального майна в належному стані (тобто виключення можливості його погіршення), а також отримання інших соціально-економічних вигод, запропонованих учасниками конкурсу.

3.5. Конкурсні умови щодо експлуатації об’єкта оренди визначаються конкурсною комісією з урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради та повинні бути виваженими з точки зору реальних можливостей учасників конкурсу.

3.6. Початковий розмір орендної плати за користування ЦМК, нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста та надається в оренду на конкурсних засадах, визначається згідно з розділом 6 цього Положення.

3.7. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

4. Умови участі в конкурсі.

4.1. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені пунктом 4.2. цього Положення. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 15-ти календарних днів з моменту опублікування.

4.2. До заяви про участь у конкурсі додаються:

а) юридичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності – копії установчих документів, та копію свідоцтва про державну реєстрацію;

б) неприбутковими організаціями – копія документів про реєстрацію неприбуткової організації;

в) фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності – копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, копія паспорта;

г) довідка з банку про відкриття розрахункового рахунку із зазначенням реквізитів;

д) у разі оренди цілісних майнових комплексів подається додатково також:

- декларація про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб);

- баланс підприємства за попередній рік (форма №1);

- звіт про фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік (форма №2);

- звіт про фінансово-майновий стан підприємства за попередній рік (форма №3);

- техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу (варіанти поліпшення орендованого приміщення, обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загальний підхід до організації виробництва та ін.);

є) у разі оренди нерухомого майна додаються відомості про фінансове становище (платоспроможність), та техніко-економічне обґрунтування використання об’єкта оренди.

Новостворені суб’єкти підприємницької діяльності не подають документи, зазначені в підпункті д) абзацу першого цього пункту, крім декларації про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб).

Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, забезпечення сплати орендних платежів та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта.

4.3. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде відділ комунальної власності, де зазначається:

- порядковий номер учасника конкурсу;

- найменування та місцезнаходження (місце проживання) учасника конкурсу;

- прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або представника юридичної особи.

4.4. Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених цим Положенням.

5. Конкурсна комісія.

5.1. Конкурс проводиться у день та місці, визначені в оголошенні конкурсною комісією, склад та голова якої затверджуються начальником відділу комунальної власності.

5.2. До складу конкурсної комісії входять 5 осіб:

- голова конкурсної комісії – начальник відділу комунальної власності;

- представники відділу комунальної власності

- депутати міської ради за їх згодою;

- представники юридичного відділу

На першому засіданні голова призначає секретаря конкурсної комісії. Конкурсна комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів різних галузей.

5.3. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні на менш як 2/3 членів конкурсної комісії.

5.4. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

5.5. Голос голови конкурсної комісії за умови рівного розподілу голосів членів комісії при визначенні переможця конкурсу є вирішальним.

5.6. Рішення комісії оформляється протоколом, який затверджується начальником відділу комунальної власності з накладанням печатки на його підпис.

5.7. Питання припинення діяльності конкурсної комісії, внесення змін до її складу вирішуються міським головою шляхом прийняття відповідного розпорядження.

6. Проведення конкурсу. Визначення переможця конкурсу.

6.1. Засідання комісії є закритим. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на засіданні пояснення учасників конкурсу.

6.2. Конкурс розпочинає та проводить голова конкурсної комісії.

6.3. Головуючий оголошує засідання конкурсної комісії відкритим, оприлюднює порядок проведення конкурсу, умови конкурсу, у тому числі початковий розмір орендної плати з розрахунку на місяць, та у разі необхідності – іншу інформацію.

6.4. Після визначення найвищого розміру запропонованої орендної плати, відомості про особу, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати, а також особу, яка запропонувала найвищий після неї розмір орендної плати, заносяться окремим рядком до протоколу конкурсу.

6.5. Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий.

6.6. Протокол конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні, та до нього заносяться такі відомості:

- склад учасників конкурсу;

- пропозиції учасників конкурсу;

- рішення та аргументація щодо визначення переможця;

- відомості про особу, яка запропонувала найкращі після переможця умови

6.7. Протокол передається начальнику відділу комунальної власності протягом трьох робочих днів з моменту його підписання. Начальник відділу комунальної власності зобов’язаний затвердити протокол протягом двох робочих днів з дня його отримання.

6.8. Рішення комісії про визначення переможця конкурсу, зафіксоване в протоколі, є підставою для прийняття рішення щодо передачі в оренду.

6.9. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди, договір укладається з особою, яка запропонувала найкращі після переможця умови.

6.10. Конкурс визначається таким, що не відбувся, та проводиться повторно (повторний конкурс) у випадках:

- наявності рішення судових органів про анулювання результатів конкурсу;

- відмови переможця конкурсу та особи, яка запропонувала найвищий після переможця розмір орендної плати, від укладання договору оренди.

6.11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на відділ комунальної власності.

 

Додаток №2

До Положення

Про оренду майна, що

належить до комунальної

власності територіальної

громади міста

  

Типові договори оренди 

1. Типові договори оренди переводять у конкретно правову форму відносини орендодавця і орендаря стосовно конкретного майна. Це не виключає можливості включення орендодавцем у договір додаткових умов, але використання категорії саме типового договору має забезпечити збалансований зобов’язальний статус за обсягом прав та обов’язків сторін.

2.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності

 

місто Шостка ___ _________ 20___ року

(повна назва орендодавця)

________________________________ (надалі – Орендодавець) в особі ______________________________________________________________________________,

(начальник або заступник Орендодавця, прізвище, ім’я та по батькові), що діє на підставі

___________________________________________, з одного боку,

(назва документа)

та ____________________________________________________________________________

(повна назва особи орендаря)

(надалі – Орендар) в особі ______________________________________________________ ,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі______________________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

З іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

Згідно рішення виконкому №_____ від ____________ (назва рішення)

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платнекористування окреме індивідуально визначене майно_________________________________________ (повна назва), площею _____________ кв. м, яке розташоване за адресою м. Шостка, __________________, що є комунальною власністю та знаходиться на балансі ___________________________, вартість якого визначено згідно з експертною оцінкою на _______________ року ____________ грн.

Майно передається в оренду з метою використання _________________________________________________________________.

  1. Умови передачі та повернення орендованого майна

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно.

Власником орендованого майна залишається територіальна громада міста Шостка, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3 Передача майна в оренду здійснюється за балансовою вартістю, визначеною в акті прийому – передачі цього майна

2.4. У разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю. Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором.

Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі Акта оцінки складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору оренди, звіреного з Актом прийому – передачі майна в оренду.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

Обов’язок по складанню акта приймання – передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

2.5. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення орендованого майна, що неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець компенсує йому вказані засоби.

Поліпшення майна, якщо вони можуть бути відділені від майна без заподіяння йому шкоди, Орендар може лишити за собою.

Вартість поліпшень орендованого майна, проведених Орендарем без згоди Орендодавця, що неможливо відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягають.

  1. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається відповідно рішення міської ради ______________ і становить без ПДВ за перший місяць оренди ____________ грн.

Орендна плата сплачується щомісяця до 25 числа місяця наступного за звітним на рахунок __________________________ в ОПЄРВ УДК у Сумській області, МФО __________, код __________, одержувач – місцевий бюджет, призначення платежу – орендна плата, код ______________.

Копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату надсилається Орендарем Орендодавцеві до 25 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою сторін. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України

3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

  1. Використання амортизаційних відрахувань

 

4.1 Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються згідно чинного законодавства.

4.2 Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно, нежитлове приміщення, відповідно до його призначення, умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна.

5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному законодавством. Копію страхового полісу надати Орендодавцю.

5.6. Отримати розрахунки нормативно-грошової оцінки земельної ділянки відповідно частки орендованого майна та сплачувати податок на землю згідно законодавства – в разі оренди вбудованого приміщення. Оформити договір на оренду землі – в разі оренди окремої будівлі.

5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно у належному стані з урахуванням фізичного зносу.

5.8 Укласти договори щодо надання комунальних послуг і утримання об’єкту оренди або договори на відшкодування комунальних послуг с балансоутримувачем.

 

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, здійснювати його поліпшення, проводити реконструкцію.

6.3.Приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.4.Після припинення Договору внаслідок закінчення терміну його дії Орендар, який належним чином виконував свої обов`язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору на новий термін.

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями використання майна, переданого в оренду за Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання Орендарем умов цього Договору.

 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором  

9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.

9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України.

9.3. Спори і суперечки, які виникають у ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються за згодою сторін. Якщо не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору  

10.1. Договір укладено з _________________ р. до _______________ р. включно.

10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього терміну дії.

10.3. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

10.4. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору можливо за згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.5. За вимогою однієї із сторін договір оренди може бути розірвано достроково по рішенню господарчого о суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.7 Договір оренди припиняється в разі:

-         закінчення терміну договору оренди;

-         банкрутства Орендаря;

-         гибелі об`єкта оренди;

-         угоди сторін про розірвання договору або рішення господарчого суду;

- інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентується чинним законодавством.

10.9. Договір складено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для Орендодавця і Орендаря.

  1. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Орендодавець : ________________________________________________________________

Орендар : ____________________________________________________________________

 

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

 

До договору додається:

- розрахунок орендної плати

-         акт прийому-передачі

Договір підписали :

 

Орендодавець Орендар 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

цілісного майнового комплексу комунального підприємства

(структурного підрозділу підприємства)

 

місто Шостка ___ _________ 20___ року

(повна назва орендодавця)

________________________________ (надалі – Орендодавець) в особі ______________________________________________________________________________,

(начальник або заступник Орендодавця, прізвище, ім’я та по батькові), що діє на підставі

___________________________________________, з одного боку,

(назва документа)

та ____________________________________________________________________________

(повна назва особи орендаря)

(надалі – Орендар) в особі ______________________________________________________ ,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі______________________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

З іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1.Предмет договору

 

Згідно рішення виконкому №_____ від ____________ (назва рішення)

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платнекористування цілісний майновий комплекс_________________________________________ (повна назва), площею _____________ кв. м, що є комунальною власністю, склад і вартість якого визначено згідно з протоколом про результати інвентаризації та _________________________(передавального, розподільчого) балансу Підприємства, складеного за станом на 01_____200___р. експертною оцінкою на _______________ року ____________ грн.

1.2. Грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості, передаються Орендареві в користування на умовах кредитного договору, що укладається одночасно з підписанням цього Договору.

1.3. Оборотні матеріальні засоби в сумі - ______________ грн.. Орендар викуповує на підставі договору купівлі-продажу, що укладається одночасно з підписанням цього Договору.

1.4. Цей Договір є підставою для виникнення у разі приватизації Підприємства пріоритетних прав Орендаря на довгострокову оренду земельної (их) ділянки (нок), на якій (яких) розміщене Підприємство, з наступним викупом цієї ділянки відповідно до законодавства.

1.5. Після укладання цього Договору Орендар приєднує до свого майна Підприємство в установленому порядку.

1.6. Орендар виступає правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованого Підприємства. (У разі оренди структурного підрозділу Орендар виступає правонаступником прав та обов’язків підприємства «_____________» у частині активів і пасивів останнього, переданих відповідно до розподільчого балансу підприємства).

1.7. Майно Підприємства враховується окремо від іншого майна Орендаря, на окремому балансі із зазначенням того, що це майно є орендованим.

 

2.       Умови передачі та повернення орендованого майна Підприємства

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Підприємством у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Підприємства.

2.2. Передача Підприємства в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. Власником Підприємства залишається міська громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Підприємства в оренду здійснюється за вартістю, визначеною експертною оцінкою.

2.4. Вартість майна Підприємства, яке Орендар повертає Орендодавцю, визначається на підставі передавального балансу підприємства та акта оцінки, складеного за даними інвентаризації на момент припинення дії цього Договору, звіреного з актом приймання-передачі Підприємства в оренду. Орендар повертає Підприємство Орендодавцю у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором. Підприємство вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства Орендаря, останній повинен повернути Орендодавцеві орендоване майно в місячний термін з дня отримання заяви Орендодавця за актом приймання-передачі майна.

3.       Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається відповідно рішення міської ради ______________ і становить без ПДВ за перший місяць оренди ____________ грн.

Орендна плата сплачується щомісяця до 25 числа місяця наступного за звітним на рахунок __________________________ в ОПЄРВ УДК у Сумській області, МФО __________, код __________, одержувач – місцевий бюджет, призначення платежу – орендна плата, код ______________.

Копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату надсилається Орендарем Орендодавцеві до 25 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою сторін. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України

3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

  1. Використання амортизаційних відрахувань

 

4.1 Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються згідно чинного законодавства.

4.2 Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно, нежитлове приміщення, відповідно до його призначення, умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна.

5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному законодавством. Копію страхового полісу надати Орендодавцю.

5.6. Отримати розрахунки нормативно-грошової оцінки земельної ділянки відповідно частки орендованого майна та сплачувати податок на землю згідно законодавства – в разі оренди вбудованого приміщення. Оформити договір на оренду землі – в разі оренди окремої будівлі.

5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно у належному стані з урахуванням фізичного зносу.

5.8 Укласти договори щодо надання комунальних послуг і утримання об’єкту оренди або договори на відшкодування комунальних послуг с балансоутримувачем.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, здійснювати його поліпшення, проводити реконструкцію.

6.3.Приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.4.Після припинення Договору внаслідок закінчення терміну його дії Орендар, який належним чином виконував свої обов`язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору на новий термін.

6.5. Виключно після виконання обов’язків по сплаті податків та інших обов’язкових платежів самостійно розподіляти прибуток, отриманий в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди.

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями використання майна, переданого в оренду за Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання Орендарем умов цього Договору.

 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

 

9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.

9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України.

9.3. Спори і суперечки, які виникають у ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються за згодою сторін. Якщо не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

 

10.1. Договір укладено з _________________ р. до _______________ р. включно.

10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього терміну дії.

10.3. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

10.4. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору можливо за згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.5. За вимогою однієї із сторін договір оренди може бути розірвано достроково по рішенню господарчого о суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.7 Договір оренди припиняється в разі:

-         закінчення терміну договору оренди;

-         банкрутства Орендаря;

-         гибелі об`єкта оренди;

-         угоди сторін про розірвання договору або рішення господарчого суду;

- інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентується чинним законодавством.

10.9. Договір складено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для Орендодавця і Орендаря.

  1. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Орендодавець : ________________________________________________________________

Орендар : ____________________________________________________________________

 

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

 

До договору додається:

- розрахунок орендної плати

-         акт прийому-передачі

-         договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів від «___»________200__р.;

-          кредитний договір грошових коштів та цінних паперів від «_____»_________200__р.

Договір підписали :

Орендодавець                                       Орендар 

 

 

 

_____________                                        _____________________

 

 

Договір погоджується з юридичною службою Орендодавця.

 

Додаток №3

до Положення про оренду

майна, що належить до

комунальної власності

територіальної громади міста

 

МЕТОДИКА

розрахунку та порядок використання

плати за оренду майна

Методика розроблена з метою правового забезпечення процесу справляння та внесення плати за використання майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста (далі по тексту – майно) згідно з договором оренди, які укладаються управлінням майном комунальної власності міської ради, а з його дозволу – комунальними підприємствами, установами, організаціями (далі по тексту – комунальне підприємство), яким майно передано в повне господарське відання або оперативне управління. Методика детально регулює такий важливий елемент орендних відносин, як визначення плати за оренду комунального майна. Методикою встановлений порядок визначення розміру орендної плати в залежності від того, який об’єкт передається в оренду:

- цілісний майновий комплекс комунального підприємства, його структурний підрозділ;

- нерухоме майно;

- інше індивідуальне визначене майно.

До орендної плати не включаються плата за послуги, які згідно з договором оренди зобов’язується надавати орендодавець (балансоутримувач), і витрати на утримання орендованого майна. Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Міністерством праці України та Міністерством фінансів України.

Орендна плата розраховується в такій послідовності:

-         визначається розмір річної орендної плати;

-         на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;

-         з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди з урахуванням індексу інфляції

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц,

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.

Вз – вартість майна, визначена експертним шляхом, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

підприємств комунальної власності

 

 

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків, до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом

Цілісні майнові комплекси державних підприємств:

 

 

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення

лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів

10

з організації виставкової діяльності, тютюнової

промисловості, виробництва деревини та виробів з

деревини, виробництва меблів, сільського господарства, металургії, ресторанів |

9

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної

промисловості, ресторанного господарства (крім

ресторанів), з виробництва транспортних засобів і устатковання та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устатковання, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного

оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів

8

нафтогазодобувної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, текстильної промисловості, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

7

морського, залізничного та автомобільного транспорту,

побутового обслуговування, металообробки, освіти,

науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та

текстильної) і паливної промисловості, з виробництва

будівельних матеріалів

6

Інші об'єкти

5

Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків від оціночної вартості орендованого майна.

Орендар здійснює незалежну оцінку майна, що передається в оренду. Експертна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з експертної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор,

 

де Вп - оціночна вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.;

Сор - орендна ставка

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

 

 

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків, до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, | пунктів обміну валюти

35

3. Розміщення:

30

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

ресторанів з нічним режимом роботи

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

4. Розміщення:

25

виробників реклами

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

клірингових установ

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

майстерень з ремонту ювелірних виробів

ресторанів

приватних закладів охорони здоров'я

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

9. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

торговельних об'єктів з продажу:

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

- промислових товарів, що були у використанні

- автотоварів

- відео- та аудіо продукції

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

офісних приміщень

антен

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

12. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання

страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13. Розміщення:

12

складів

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

стоянок для автомобілів

14. Розміщення:

10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

ветеринарних аптек

рибних господарств

приватних навчальних закладів

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 цього додатка

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

аптек, що реалізують готові ліки

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

18. Розміщення:

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

фотоательє

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

Хімчисток

майстерень з ремонту електропобутових товарів

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

21. Розміщення:

5

Перукарень

державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

оздоровчих закладів для дітей та молоді

санаторно-курортних закладів для дітей

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

майстерень з ремонту одягу

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

22. Розміщення:

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

громадських вбиралень

камер схову

майстерень з ремонту взуття

майстерень з ремонту годинників

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

23. Розміщення:

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

науково-дослідних установ, крім бюджетних

24. Розміщення:

2

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

бібліотек, архівів, музеїв

лазень, пралень загального користування

дитячих молочних кухонь

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних

та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

3

понад 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

1

понад 50 кв. метрів

10

29. Інше використання нерухомого майна

15

_______________

Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і

фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва,

які провадять виробничу діяльність безпосередньо на

орендованих виробничих площах (крім офісів),

застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

При наданні майна в оренду на конкурентних засадах розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і при будинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло - і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл

Опл.міс. = ------ х Іп.р. х Ім,

12

 

Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

8.11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

8.12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

8.13.Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

8.14.Орендна плата зараховується :

-         за ЦМК, нерухоме майно, окремо індивідуально визначене майно комунальної власності, орендодавцем яких є виконком, до міського бюджету;

-         за майно, орендодавцем якого є підприємство, установа – орендодавцеві .

8.15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

9. Порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна

9.1. Розділ 9 розроблений згідно з п.4 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

9.2. Розділ 9 визначає порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна комунальної власності Шосткинської міської ради.

9.3. Рішення про надання пільги по орендній платі приймається виключно на сесії міської ради.

9.4. Для отримання пільг орендар подає:

- заяву до Виконкому;

- аналіз причин збитковості або низької рентабельності об’єкта оренди;

- перелік організаційних, технічних, інвестиційних заходів щодо поліпшення функціонування об’єкта оренди із визначенням термінів їх впровадження;

- пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати.

9.4. Пільги щодо орендної плати надаються не більше ніж на один бюджетний рік.

9.5. Пільги діють з моменту прийняття відповідного рішення міської ради або з моменту укладання відповідної додаткової угоди до договору оренди.

9.6. У рішенні або угоді обов’язково зазначаються розмір пільг та термін їх надання, умови, за яких такі пільги надаються, виконання зобов’язань.

Hosted by uCoz© 2006-2007 Шосткинська міська рада. Всi права застережено.
© 2006-2007 Розробка та пiдтримка Артем Серенок. Всi права застережено.