Ш О С Т К И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
   Головна сторінка | Міська влада | Місто і громада| Нормативно-правова діяльність | Навігатор по місту | Електронна приймальня | Карта сайту | Посилання
41100 м. Шостка Сумська область вул. Леніна, 14

Категорiї
 Сайт Кабінету міністрів України
 Сайт Верховної Ради України
Сайт Президента України
 Сайт Сумської обласної ради
Сайт Сумської обласної державної адміністрації
Електронний уряд Сумщини
Нормативно-правова діяльність-Проекти рішень

Проект рішення виконкому

„Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення”

 

         Керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування України”, розглянувши розрахунки тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, надані КП „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.     Затвердити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення згідно з додатком і ввести їх в дію з 01.10.06 р.

2.     Визнати такими, що втратили чинність з 01.10.06 р. рішення виконкому від 27.07.05 р. № 199  „Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення” та від 30.12.05 р. № 373  „Про продовження терміну дії тимчасових тарифів  на послуги водопостачання та водовідведення” в зв’язку з прийняттям даного рішення.

 

Додаток

до проекту рішення виконкому

 

 

ТАРИФИ

на послуги водопостачання та водовідведення

(набувають чинності з 01.10.06 р.)

 

 

грн. за 1 куб.м

 

№ п/п

Підприємство-надавач послуг

ТАРИФИ

Населення

Бюджетні організації

Інші споживачі

Без

ПДВ

З

ПДВ

Без

ПДВ

З

ПДВ

Без

ПДВ

З

ПДВ

 

 

 

 

 

1.

КП „виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

Водопостачання

 

 

 

 

 

1-02

 

 

 

 

 

1-23

 

 

 

 

 

1-90

 

 

 

 

 

2-28

 

 

 

 

 

1-63

 

 

 

 

 

1-96

2.

Водовідведення

1-14

1-37

1-76

2-11

1-76

2-11

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконкому  Шосткинської міської ради

«Про тарифи на послуги водопостачання

та водовідведення»

 

1. Опис проблеми

На сьогоднішній день на КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на послуги водопостачання і водовідведення їх реальній собівартості . На даний час тарифи становлять:

    На послуги водопостачання:

    Населення - 0,68 грн. за 1 куб.м з ПДВ

    Бюджетні організації – 2,28 грн. за 1 куб.м з ПДВ

    Інші споживачі – 1,90 грн. за 1 куб.м з ПДВ

    На послуги водовідведення:

    Населення – 0,78 грн. за 1 куб.м з ПДВ

    Бюджетні організації – 1,32 грн. за 1 куб.м з ПДВ

    Інші споживачі – 1,50 грн. за 1 куб.м з ПДВ

 

            Діючі   тарифи на послуги  водопостачання та водовідведення не відшкодовують фактичних  витрат підприємства.

            Як наслідок, підприємство відчуває нестачу  обігових коштах , отриманих від реалізації наданих послуг, в результаті чого зростає заборгованість по податках, залишається непокритим ряд  інших витрат. Така ситуація становить під загрозу стабільність водозабезпечення міста, забезпечення належного рівня відведення та очищення стоків.

Негативним наслідком  невідповідності тарифів на послуги водопостачання та водовідведення  рівню економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво, зокрема в частині витрат на капітальні інвестиції, є зниження якості обслуговування споживачів. Через значну зношеність мереж водопостачання та водовідведення відбуваються перерви у наданні послуг споживачам, порушується режим безперебійного надання послуг у місті, у разі виникнення аварій не підтримується належний тиск у системах.

 На даний період економічно обґрунтовані тарифи складають:

грн. за 1 куб. м з ПДВ

 

Категорія споживачів

Водопостачання

Водовідведення

Населення

1-23

1-37

Бюджетні організації

2-28

2-11

Інші споживачі

1-96

2-11

 

2. Цілі регулювання

 

      Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються КП „Виробниче управління вододпровідно-каналізаційного господарства”, до рівня, що забезпечує:

 -  покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення;

 -  надання послуг з водопостачання та водовідведення в місті на рівні діючих нормативів;

 -  впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат                                 

    енергетичних ресурсів; 

-  стримання темпів зносу основних засобів;                                                                                               -  беззбиткову діяльність КП „Виробниче управління вододпровідно-каналізаційного                   господарства” відповідно до вимог Господарського кодексу України та ст. 31 Закону України «Про житлово - комунальні послуги» від 24.06.2004р №1875-4.

3. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів споживачів:

Вигоди:

  - підвищення якості наданих послуг;

  - забезпечення надійності наданих послуг.

Витрати:

  -  збільшення витрат на оплату послуг  водопостачання та водовідведення.

 

Сфера інтересів підприємства:

Вигоди:

  - покращення якості наданих послуг  водопостачання та водовідведення;

  - вирішення питання надійного водопостачання та водовідведення в м Шостка;

  - забезпечення прибуткової роботи КП „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного

     господарства;

  - підвищення надійної роботи об’єктів та мереж;

  - можливість довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства;

  - можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

  - зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів.

Витрати:

  - погіршення режиму надання послуг при умові часткового підвищення тарифів на послуги                

        водопостачання та водовідведення до рівня неповного відшкодування економічно-    обгрунтованих витрат.

 

4. Альтернатива

 

            Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотації з місцевого бюджету. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві, є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку – порушується режим надання послуг, а саме підприємство опиниться на межі банкрутства.

            Розглянувши альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей, самим прийнятним залишається повне відшкодування економічно-обгрунтованих тарифів споживачами.

 

5. Механізми та заходи

 

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про впровадження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

Рішення про затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам буде проводитись нарахування плати за послуги водопостачання та водовідведення .

 

6. Обґрунтування можливості досягнення цілей

 

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту з’явиться можливість досягнення встановлених цілей при умові стовідсоткової оплати послуг.

 

7. Термін дії регуляторного акту

Термін дії проекту – необмежений.

8. Показники результативності

 

            В результаті проведення як базового, так і повторного, досліджень будуть досліджуватися  та вивчатися такі показники:

1. Показник прибутковості чи збитковості підприємства (щоквартально).

2. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги  водопостачання (щоквартально).

3. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги  водовідведення (щоквартально).

4. Витрати на капітальні інвестиції в розрахунку на одного мешканця (щоквартально).

5. Показники погашення кредиторської заборгованості по податках..

6. Показники  витрат та втрат ресурсів:

  - питоме споживання електроенергії;

  - втрати та необліковані витрати води  з системи подачі і розподілу води;

  - продуктивність праці.

7. Показники якості питної води:

  - хімічні показники (колір, запах, смак, вміст хімічних речовин);

  - бактеріологічні показники (індекс БГКП – бактерії групи кишкової полички).

8. Показники аварійності мереж:

  - кількість аварій на 1 км водопровідних мереж;

  - кількість аварій на 1 км каналізаційних мереж.

9. Показники якості надання послуг:

  - кількість скарг на проблеми у забезпеченні безперебійними послугами;

  - кількість скарг на проблеми тиску води;

  - кількість скарг на проблеми неналежної якості води;

  - кількість скарг стосовно неналежного обслуговування споживачів: тривалий термін розгляду заяв, запитів, скарг, звернень за телефоном, тощо.

10. Показники вивчення громадської думки щодо стану водозабезпечення  міста, якості проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи зі споживачами, поліпшення іміджу підприємства:

  - кількість проведених тематичних форумів з проблем якості надання послуг, якості обслуговування споживачів, шляхів зменшення та реструктуризація заборгованості;

  - кількість проведених зустрічей керівництвом КП ”Виробниче управління житлово-комунального господарства ”  в місті з питань вивчення громадської думки щодо впровадження інвестиційних проектів, запровадження будинкового обліку, пошуку шляхів збільшення реалізації послуг.

 

9.Заходи з відстеження результативності

 

            Базове дослідження – населення, яке споживало послуги водопостачання та водовідведення та оплачувало за них згідно з діючими тарифами.

            Повторне дослідження – населення, яке буде споживати послуги водопостачання та водовідведення та оплачувати в разі прийняття даного проекту рішення

Hosted by uCoz© 2006-2007 Шосткинська міська рада. Всi права застережено.
© 2006-2007 Розробка та пiдтримка Артем Серенок. Всi права застережено.