Ш О С Т К И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
   Головна сторінка | Міська влада | Місто і громада| Нормативно-правова діяльність | Навігатор по місту | Електронна приймальня | Карта сайту | Посилання
41100 м. Шостка Сумська область вул. Леніна, 14

Категорiї
 Сайт Кабінету міністрів України
 Сайт Верховної Ради України
Сайт Президента України
 Сайт Сумської обласної ради
Сайт Сумської обласної державної адміністрації
Електронний уряд Сумщини
Нормативно-правова діяльність-Проекти рішень

ПРОЕКТ

рішення виконкому

„Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на місцевих автобусних маршрутах загального користування”

 

                Згідно з Законом України „Про автомобільний транспорт, з метою захисту економічної конкуренції на ринку пасажирських перевезень та забезпечення об’єктивності проведення конкурсів виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.     Затвердити Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на місцевих автобусних маршрутах загального користування (додається).

2.     Конкурсному комітету для визначення перевізників на місцевих автобусних маршрутах (Старжинський М.І.) вжити заходів до визначення перевізників пасажирів на місцевих автобусних маршрутах загального користування відповідно до Порядку проведення конкурсу.

3.     Управлінню економіки (Скляренко О.М.) забезпечити контроль за дотриманням  Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на місцевих маршрутах загального користування. 

 

 

Додаток

до проекту рішення виконкому

від __________№_____

 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕННЯ

конкурсу на перевезення пасажирів на місцевих автобусних маршрутах загального користування

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ.

 

 

                1.1. Цей порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ( далі-конкурс ).

                1.2. Поняття, що використовують у положенні, мають такі значення:

                Автобусний маршрут загального користування – визначений виконкомом міської ради шлях проходження автобуса між пунктами, обладнаними для перевезення пасажирів;

Замовник перевезень (далі – замовник) – виконком міської ради;

Конкурс – конкурентний спосіб надання права на перевезення пасажирів на автобусному маршруті (маршрутах), оборотному рейсі (рейсах) загального користування;

                Конкурсний комітет – постійний або тимчасовий орган з підготовки та проведення конкурсу;

                Оборотний рейс – рух автобусу від початкової до кінцевої зупинки маршруту та у зворотному напрямку;

                Об'єкт конкурсу – автобусний маршрут (маршрути) загального користування, оборотний рейс (рейси);

                Претендент – юридична або фізична особа (пасажирський перевізник), яка офіційно подала свої пропозиції для участі в конкурсі;

                Рейс – рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки маршруту.

 

ОСНОВНІ   ЗАВДАННЯ

 

                2.1. Метою проведення конкурсів є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

 

3. ПІДГОТОВКА   ПРОВЕДЕННЯ   КОНКУРСУ

 

                3.1. У конкурсі можуть брати участь пасажирські перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості автобуси відповідного класу. Конкурсний комітет може звертатися до територіального органу виконавчої влади в галузі транспорту з питань визначення відповідності автобусів учасників конкурсу умовам перевезень.

                3.2. До участі у конкурсі не допускаються юридичні і фізичні особи:

- які визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності,

- подали для участі у конкурсі неправильно оформлені або такі, що містять недостовірну інформацію, документи,

- не мають виробничої бази або не уклали договору про здійснення контролю за технічним станом та проведення технічного обслуговування рухомого складу,

- не можуть забезпечити контроль за станом здоров'я водіїв перед виїздом на маршрут.

                3.3. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає замовник ( виконком міської ради). Замовник може залучати до підготовки проведення конкурсу територіальні органи Мінтрансу, підприємства, установи, організації, які не представляють інтересів пасажирських перевезень (не є заінтересованими перевізниками).

                3.4. Для підготовки та проведення конкурсу виконком міської ради ( як замовник) утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники відповідного територіального органу Мінтрансу, Державтоінспекції, інших органів виконавчої влади та виконкому міської ради, а також організацій – споживачів послуг пасажирського автомобільного транспорту загального користування.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання – пасажирських перевізників, які є учасниками конкурсу або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на хід конкурсу.

3.5. Персональний склад конкурсного комітету затверджує замовник.

                3.6. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

- найменування замовника;

- найменування та основні характеристики об'єктів конкурсу;

- основні умови перевезення пасажирів;

- строк подання та адресу, за якою подаються документи;

- місце і дату одержання бланків документів;

- місце, дату і час проведення конкурсу;

- телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

                3.7.Для участі у конкурсі претендент подає конкурсному комітетові такі документи:

- заяву на участь у конкурсі за зразком;

                - конкурсні пропозиції щодо визначення транспортних засобів для роботи на автобусному маршруті загального користування;

                - нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування;

                - документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

                3.8. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється замовником на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі.

                Плата за участь у конкурсі вноситься претендентами на рахунок підприємства (установи, організації), яке залучається замовником до підготовки конкурсу.

                Претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі. Претендент може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу з поверненням плати.

                3.9. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, адреса і найменування об'єкта конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі».

                3.10. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, або не в повному обсязі, не розглядаються.

                3.11.Подані на конкурс документи реєструються конкурсним комітетом у журналі обліку.

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ   ПЕРЕМОЖЦЯ    КОНКУРСУ

 

4.1.Переможця конкурсу визначають згідно з методикою

 


МЕТОДИКА

визначення переможців конкурсу

 на обслуговування міських автобусних маршрутах

Критерій

І. Базові кваліфікаційні вимоги

ІІ. «Штрафні бали»

Загальна сума балів

Строк експлуатації автомобілів

Пасажиромісткість

Стаж роботи претендента на маршрутах

Автомобіль (власний чи орендований)

Наявність виробничої бази (власна чи орендована)

Наявність резерву автомобілів

Медичний контроль водіїв(власний чи за договором)

Страхування автомобілів

Скарги пасажирів

Порушення правил перевезення пасажирів

ДТП

Відсутність візуальної інформації в автомобілі

Максимальна кількість балів

7

7

10

5

5

7

5

3

-3

-3

-4

-3

49

Пропозиція №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виставлена кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виставлена кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виставлена кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція №4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виставлена кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція №5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виставлена кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.2. У разі відсутності на конкурсі представника претендента конкурсний комітет розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

                4.3. Переможцем конкурсу визнається претендент, який відповідає кваліфікаційним вимогам до пасажирських перевізників, та може забезпечити належну якість перевезень пасажирів.

                4.4. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менш ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

                4.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.

                4.6. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих узяти в ньому участь, замовник призначає пасажирського перевізника на строк до одного місяця і проводить новий конкурс.

                4.7. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписується його головою та секретарем і надсилається у триденний строк замовнику, переможцю конкурсу та іншим учасникам конкурсу ( на запит ).

                4.8. Переможець конкурсу укладає із замовником договір про перевезення пасажирів.

 

5. ФІНАНСУВАННЯ   ПРОВЕДЕННЯ   КОНКУРСУ

 

                5.1. Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється замовником за рахунок коштів, внесених претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

                5.2. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертається плата за участь у конкурсі, а витрати на підготовку конкурсу відносяться на рахунок замовника.

                Претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

 

6.  РОЗГЛЯД   СПОРІВ

                6.1. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв'язуються в установленому законодавством порядку.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконкому Шосткинської міської ради

« Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на місцевих автобусних маршрутах загального користування »

 

1.     ОПИС  ПРОБЛЕМИ

 

Після прийняття Закону України « Про автомобільний транспорт» Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р.  №139 було затверджено новий «Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автотранспортному маршруті загального користування ». Накоплений значний досвід конкурсного розподілу маршрутної мережі автобусних перевезень. Цей механізм ефективно вплинув на становлення ринку автотранспортних послуг і розвиток конкуренції між перевізниками. Одночасно виникла проблема забезпечення об´єктивності проведення конкурсів, вирішення якої дозволило б визначити найкращих з претендентів і підвищити якість та безпеку транспортного обслуговування. Об´єктивне визначення переможця конкурсу означає, що ключові показники оцінки потенціалу перевізника-претендента доцільно оцінювати за методикою, основою якої є бальна система оцінки переваг. При запровадженні бальної системи змагання за маршрути того чи іншого претендента на обслуговування маршруту будуть більш прозорими.

Запропонований Порядок проведення конкурсу, який передбачає методику визначення переможців конкурсу, дасть змогу оцінювати за бальною системою потенціали претендентів, включаючи оцінку якості  роботи на раніше закріплених за перевізниками маршрутах.

 

2.     ЦІЛІ  РЕГУЛЮВАННЯ

 

Прийняття рішення виконкому « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на місцевих автобусних маршрутах загального користування » має на меті більш об´єктивний підхід до кожного перевізника-претендента, який би був  виражений в об´єктивній інформації про їх існуючий потенціал та рівень конкурентноспроможності на ринку перевезень.

 

3.     АНАЛІЗ  ВИГОД  ТА  ВИТРАТ

 

Сфера інтересів підприємців-перевізників:

Вигоди:

-         вирішення проблем об´єктивності та прозорості проведення конкурсів;

-         розвиток конкуренції.

Витрати:

-         додаткові витрати на придбання  конкурентноспроможних транспортних засобів.

 

Сфера інтересів мешканців:

Вигоди:

-         підвищення рівня технічних, економічних, соціальних та екологічних показників при наданні перевізниками  транспортних послуг;

-         перевізники пропонуватимуть споживачам конкуруючі послуги, виконуючи при цьому вимоги чинних норм і правил, які регламентують комерційну діяльність.

 

4. АЛЬТЕРНАТИВА

 

                Збереження існуючого стану, тобто не враховуючи методику бальної системи. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки при зберіганні старої системи проведення конкурсу вона не в повній мірі зможе забезпечити об´єктивність оцінки загального потенціалу того чи іншого претендента.

 

5. МЕХАНІЗМ  ТА  ЗАХОДИ

 

Досягнення регуляторних цілей передбачається досягти шляхом прийняття рішення про порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на місцевих автобусних маршрутах загального користування.

 

6. ОБГРУНТУВАННЯ  МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ  ЦІЛЕЙ

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту з´явиться можливість досягнення   найоптимальнішого  рішення проблеми.

 

7. ТЕРМІН  ДІЇ  РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТУ

 

Термін дії проекту – необмежений..

 

8. ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

1. Кількість скарг від населення по виконанню  перевізниками умов договору на перевезення.

2. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з перевезення пасажирів міським транспортом.

3. Показники вивчення громадської думки щодо стану перевезень на міських маршрутах.

               

 

9. ЗАХОДИ  З  ВІДСТЕЖЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

                Базове дослідження – населення, яке користується транспортними послугами на території міста.

 

                Повторне дослідження – населення, яке буде користуватися транспортними послугами на території міста в разі прийняття даного проекту рішення.

 

Hosted by uCoz© 2006-2007 Шосткинська міська рада. Всi права застережено.
© 2006-2007 Розробка та пiдтримка Артем Серенок. Всi права застережено.